Event projekt

Oferta

Nowe pomysły lub wzbogacenie istniejącej strategii ATL

Zorganizowanie eventu gwarantuje bezpośrednie dotarcie do klienta

Przemyślane i dobrze zaprojektowane wydarzenia są świetnym środkiem realizacji strategii BTL. Bezpośrednich powodów do wyprawienia imprezy może być wiele, na przykład jubileusz firmy, wprowadzenie innowacyjnych technologii, pojawienie się na rynku nowego produktu. Jednak docenić należy również te pośrednie: budowanie tożsamości przedsiębiorstwa, współpraca z ważnymi klientami na zupełnie innej płaszczyźnie, odnowienie relacji, które z jakiegoś powodu zostały osłabione. Event jest znakomitym pomysłem na trafienie do określonej grupy docelowej, o ile zostanie zrealizowany w sposób świadomy i z profesjonalnym wyczuciem.

Przygotowując tego typu wydarzenie, dajemy Ci szansę na jego maksymalne wykorzystanie do celów promocyjnych i efektywnego kreowania wizerunku firmy. Nie chodzi tylko o to, aby przeżyć wspaniałą imprezę. Warto potraktować ją jako okazję do poznania oczekiwań klientów, aby w przyszłości móc oddziaływać na grono ludzi, z którymi współpracujesz lub zamierzasz współpracować. Nie sposób przecenić również korzyści, jakie niesie za sobą nawiązywanie relacji poprzez bezpośredni kontakt.

Działamy elastycznie i wszechstronnie

Zorganizowaliśmy kilkaset projektów BTL – zarówno kameralne spotkania biznesowe, jak i duże imprezy plenerowe, koncerty, gale, jubileusze. Poznając Twoje potrzeby oraz analizując dotychczasowe działania ATL, opracowujemy koncepcję działań BTL. W oparciu o ustalone cele przygotowujemy scenariusz eventu firmowego, dokonujemy wyboru miejsca, organizujemy oprawę artystyczną i scenografię. Zajmujemy się obsługą techniczną wydarzenia oraz przygotowujemy proces promocyjno-marketingowy. Ze względu na fakt, iż posiadamy własne zaplecze sprzętowe oraz wyspecjalizowaną kadrę, jesteśmy w stanie działać samodzielnie, bez pośrednictwa i bez dodatkowych kosztów.

Hala konferencyjna przystosowana do organizacji bankietu firmowego.